Äänivalmentaja.fi -sivuston käyttöehdot 

Kun käytät tätä Zenler.com-palvelimella sijaitsevaa aanivalmentaja.fi -verkkosivustoa, sitoudut noudattamaan näitä verkkosivuston käyttöehtoja, soveltuvia lakeja ja säädöksiä sekä hyväksyt olevasi vastuussa noudattamisesta kaikkien sovellettavien paikallisten lakien suhteen. Jos et hyväksy mitään näistä ehdoista, sinua estetään käyttämästä tai pääsemästä tälle sivustolle. Tämän verkkosivuston materiaalit ovat suojattuja soveltuvien tekijänoikeus- ja tavaramerkkilakien mukaisesti.

Käyttöehdot

Sinulle myönnetään lupa käyttää Ääniräätäli Oy:n (myöhemmin yhtiö) verkkosivuston materiaaleja henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen väliaikaiseen katseluun. Tämä on lisenssin myöntäminen, ei omistusoikeuden siirto, ja tämän lisenssin nojalla et saa:

  • a) muokata tai kopioida materiaaleja. 
  • b) käyttää materiaaleja mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen tai mihinkään julkiseen esittelyyn (kaupalliseen tai ei-kaupalliseen).  
  • c) yrittää purkaa tai kääntää minkään ohjelmiston sisältämää materiaalia yhtiön verkkosivustolla. 
  • d) poistaa materiaaleista mitään tekijänoikeus- tai muita omistusoikeusmerkintöjä.
  • e) siirtää materiaaleja toiselle henkilölle tai "peilata" materiaaleja toiselle palvelimelle.

Tämä lisenssi päättyy automaattisesti, jos rikot mitään näistä rajoituksista, ja yhtiö voi purkaa sen milloin tahansa. Lisenssin päättyessä sinun on tuhottava kaikki kopioimasi/lataamasi materiaalit, olivatpa ne sähköisessä tai painetussa muodossa.

Vastuunvapauslauseke

Yhtiön verkkosivuston materiaalit tarjotaan "sellaisenaan". Yhtiö ei anna mitään takuita, ilmaistuja tai implisiittisiä, ja täten kieltää ja hylkää kaikki muut takuut. Lisäksi yhtiö ei takaa verkkosivustollaan, tai muilla tällä sivustolla linkitettyillä sivustoilla mitään todennäköisiä oppimis- tai muita tuloksia.

Tämä kurssisivusto tarjoaa tietoa äänenkäytöstä ja äänenhuollosta yleisellä tasolla. Kurssilla ja sen sisältämillä ohjeilla ja neuvoilla pyritään edistämään äänen terveyttä ja hyvinvointia. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että jokaisen äänikäyttö ja äänenhuolto ovat yksilöllisiä, ja tulisi ottaa huomioon henkilökohtaiset terveydentilaan, äänen laatuun ja muihin tekijöihin liittyvät seikat. Kurssin tarjoama tieto ei korvaa lääketieteellistä tai ammatillista neuvontaa.

Kurssin sisältö on tarkoitettu yleiseksi tiedoksi ja opastukseksi. Yhtiössä työskentelevät kurssin opettajat eivät ole lääketieteen ammattilaisia eikä kurssin tietoja tulisi käyttää diagnoosien tekemiseen, hoidon määräämiseen tai terveyteen liittyviin päätöksiin. Jos sinulla on terveyteen tai äänenkäyttöön liittyviä huolia, suosittelemme ottamaan yhteyttä pätevään lääketieteen ammattilaiseen.

Yhtiö ei ota vastuuta mistään mahdollisista vahingoista, menetyksistä tai loukkaantumisista, jotka saattavat syntyä kurssin sisällön tai ohjeiden käytöstä. Käyttäjät ovat itse vastuussa oman terveydentilansa ja äänenkäyttönsä huomioimisesta ja kääntymään tarvittaessa lääketieteen ammattilaisten puoleen.

Kurssin sisältö ja ohjeet voivat muuttua ajan myötä, ja yhtiöllä on oikeus tehdä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta. Kurssin käyttäjät ovat vastuussa tarkistamaan säännöllisesti päivitetyt ohjeet ja tiedot. Käyttämällä tätä verkkokurssisivustoa, käyttäjät hyväksyvät nämä ehdot ja ymmärtävät, että kurssin sisältöä tulisi käyttää omalla vastuulla ja harkinnalla.

Rajoitukset

Missään tapauksessa yhtiö eivät ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien, ilman rajoituksia, tietojen tai voiton menetys, tai liiketoiminnan keskeytyksestä johtuvat vahingot) johtuen yhtiön Internet-sivuston käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää sen materiaaleja.

Muutokset ja Korjaukset

Yhtiön verkkosivustolla esiintyvät materiaalit saattavat sisältää teknisiä, typografisia tai valokuvallisia virheitä. Yhtiö ei takaa, että sen verkkosivuston materiaalit ovat tarkkoja, täydellisiä tai ajantasaisia. Yhtiö voi tehdä muutoksia sen verkkosivustolla oleviin materiaaleihin milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Yhtiö ei kuitenkaan sitoudu päivittämään materiaaleja.

Linkit

Yhtiö ei ole tarkastanut kaikkia sen Internet-verkkosivustoon linkitettyjä sivustoja eikä ole vastuussa tällaisten linkitettyjen sivustojen sisällöstä. Minkään linkin sisällyttäminen ei tarkoita yhtiön hyväksyntää sivustosta. Kyseisen linkitetyn verkkosivuston käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla.

Käyttöehtojen Muutokset

Yhtiö voi muuttaa näitä käyttöehtoja sen verkkosivuston käytölle milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Käyttämällä tätä verkkosivustoa hyväksyt olevasi sitoutunut käyttämään sen nykyistä versiota käyttöehdoista.

Lainsäädäntö

Kaikkiin yhtiön verkkosivustoa koskeviin vaateisiin sovelletaan Suomen lakeja.

Tietosuojakäytäntö

Lisätietoja Tietosuojakäytännöstä löydät täältä. Ääniräätäli Oy. Ääniräätäli Oy -